Dijabetes je primer bolesti kod koje obolela osoba svojim disciplinovanim ponašanjem može značajno da utiče na regulaciju i tok bolesti.

U periodu pandemije Kovida 19, koja traje već skoro pune tri godine, to je još bitnije, jer dobro regulisan dijabetes nosi manji rizik od teških formi bolesti.

Zbog toga predstojeći zimski meseci predstavljaju veliki izazov za sve osobe obolele od dijabetesa. Praznična okupljanja, boravak u zatvorenom, teža hrana, ali i respiratorne infekcije mogu dovesti do pogoršanja šećerne bolesti, sa vrlo ozbiljnim posledicama.

Vakcinacija protiv gripa je bitna mera zaštite jer infekcija gripom kod obolelih od dijabetesa vrlo često vodi hospitalizaciji.

 Skokovi šećera ili hiperglikemije mogu biti u velikoj meri kontrolisani. Ograničavanje unosa masne i kalorične hrane i fizička aktivnosti kad god je moguće smanjiće opterećenje organizma viškom ugljenih hidrata i umanjiti skokove šećera.

Samokontrola vrednosti šećera od strane osobe obolele od dijabetesa ključna je u smislu sprečavanja pogoršanja, ali i praćenja tokom akutnih bolesti kao što su infekcije.

U toku zimskih meseci potrebno je raditi celodnevni profil bar jednom mesečno, i pored toga jednom nedeljno meriti jutarnji i šećer posle obroka. Osobe koje su na 4 doze insulina profil treba da rade bar jednom nedeljno.

U toku infekcije gripom ili nekim drugim virusom, šećer kontrolisati na 4 sata, kod visokih vrednosti proveriti i nivo ketona u urinu 2 puta dnevno. Na osnovu izmerenih vrednosti se koriguje terapija ili konsultuje zdravstvena služba.

Čest problem su i padovi šećera. Smatramo da je osoba u hipoglikemiji kada je vrednost šećera 3,9 mmol/l i manje, ali neke osobe mogu se osećati loše i sa vrednostima ispod 5 mmol/l. Najčešći uzroci padova šećera su preskakanje obroka, povećana fizička aktivnost i uzimanje većih količina alkohola bez hrane. U slučaju padova šećera treba uzeti 10-15 grama brzih ugljenih hidrata, sačekati 5- 10 minuta i ponoviti postupak ako se vrednosti šećera ne vrate u normalu, ili se osoba ne oseća bolje. Danas postoje gotovi preparati brzih šećera koji pomažu kod ovakvih stanja, i preporuka je da ih oboleli od dijabetesa koji uzimaju lekove koji mogu dovesti do padova šećera nose uvek sa sobom.

 

                                                                                       dr Marija Glavinić, DZ Zemun, savetovalište za dijabetes